„Добре е да напоиш жаден

   човек, но по – добре е да му

    покажеш кладенчето, та да                                             

    пие, колкото си иска.“

                                    Бачо Киро

Фолклорният събор „Край чешмата под върбата” е посветен на Деня на община Кайнарджа /Свети дух/ и е част от ежегодните културни „Дни на Кайнарджа”, част и от културния живот в региона.  Провежда се в околностите на Историческата чешма – с. Кайнарджа, където през 1774 г. между Русия и Турция е подписан Кючуккайнарджанският  мирен  договор.

Няма конкурсен характер.

Организатори на събора са: Община Кайнарджа и Народно читалище “Отец Паисий -1942 г.”

Идеята ни е да събираме родолюбиви българи от различни краища, от всякаква възраст – певци, музиканти и танцьори, водени от желанието да съхраним жив огъня на българския дух, да съхраним чисто и неподправено най- великото от всички български чудеса – фолклора.

 

Брошура

Програма