„О, неразумний юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин…“

НЧ „Отец Паисий – 1942“
с. Кайнарджа
община Кайнарджа
област Силистра
ул. „Георги Токушев“ №1

Визия: „Читалището – пазител на духовните културни ценности.“

Мисия: „Читалището трябва непрекъснато и всеотдайно да работи за разпространяването на духовните ценности, чрез развиване на творчески способности на хората от населеното място, формиране на културни потребности и траен интерес от страна най-вече на подрастващите поколения.“

Колективи:

  1. Детски танцов състав „Изворче“.
  2. Вокална група „Перуника“.
  3. Вокална група „Войновка“.
  4. Клуб за народни танци „Извор“.
  5. Детски клуб „С песен и слово“.
  6. Клуб „Всичко за всеки“.
  7. Кукерска група.

НЧ „Отец Паисий – 1942“ е регистрирано под №478 в Министерство на културата.

Библиотеката при НЧ „Отец Паисий – 1942“ е регистрирана под №375 в Министерство на културата.