• От 1964 г. до 2018 г. /54 години/ читалището е имало само 2–ма читалищни секретари, 6–ма библиотекари, 6–ма председатели.
 • Най–дългият мандат на председател е 25 години /1993 г.–2018 г./.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО:

 1. Борис Цветков Върбанов – от 1965 г. до 1976 г. – 11 години;
 2. Димитър Кулев Ковачев – от 1976 г. до 1981 г. – 6 години;
 3. Борис Цветков Върбанов – от 1981 г. до 1984 г. – 3 години;
 4. Кръстьо Иванов Киров – от 1984 г. до 1989 г. – 5 години;
 5. Димо Бонев Димов – от 1989 г. до 1993 г. – 4 години;
 6. Валентина Христова Токушева – от 1993 г. до 2018 г. – 25 години;
 7. Димитрина Колева Пипиджиева – от 2018 г.

ЧИТАЛИЩНИ СЕКРЕТАРИ:

 1. Петър Стоянов Палчев – от 1964 г. до 1991 г.- 27 години;
 2. Гинка Костадинова Тодорова – от 1991 г. до настоящия момент.

БИБЛИОТЕКАРИ:

 1. Петър Стоянов Палчев
 2. Недка Ангелова Гълчавова
 3. Величка Христова Пирева
 4. Людмила Петрова Вазарова – от 1983 г. до настоящия момент;
 5. Виолета Георгиева Хараланова – от 2011 г. до настоящия момент.

ДЪЛГОГОДИШНИ ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Настоятелството:

 1. Стефан Костадинов Русев – 10 мандата

1976  г. – 1979  г.;  1985 г. – 1987 г. ;  1987 г . – 1989 г.;  1989 г. – 1993  г.; 1993  г. – 1996 г.;  1996 г. – 1997 г.;  1997 г. – 2000 г.;  2000 г. – 2003 г.;  2016 г. – 2018 г.; 2021 г. – 2024 г.

2009 г. – 2012 г. член на Проверителна комисия

 1. Димитра Дойкова Тодорова – 5 мандата

1979 г. – 1981 г.;  1981 г. – 1984 г.;  1984 г. – 1987 г.;  1987 г . – 1989 г.; 1989 г. – 1993 г.

 1. Дафинка Георгиева Станева – 8 мандата

1981 г. – 1984 г.;  1987 г. – 1989 г.;    1989 г. – 1993 г.;   1996 г. – 1997 г.; 1997 г. – 2000 г.;  2000 г. – 2003 г.;  2003 г. – 2006 г.; 2021 г. – 2024 г.

 1. Даринка Йорданова Шарбанова – 8 мандата

1993 г. – 1996 г.;  1996 г. – 1997 г.;  1997 г. – 2000 г.;  2000 г. – 2003 г.;  2003 г. – 2006 г.; 2006 г. – 2009 г.;  2009 г. – 2012 г.; 2012 г. – 2016 г.

 1. Пламенка Йорданова Василева – 11 мандата

1993  г. – 1996 г.;  1996 г. – 1997 г.;  1997 г. – 2000 г.;  2000 г. – 2003 г.;  2003 г. – 2006 г. ; 2006 г. – 2009 г.;  2009 г. – 2012 г.; 2012 г. – 2016 г. ; 2016 г. – 2018 г.; 2018 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2024 г.

 1. Димитрина Колева Пипиджиева – 8 мандата

2000 г. – 2003 г.;  2003 г. – 2006 г. ; 2006 г. – 2009 г.;  2009 г. – 2012 г.; 2012 г. – 2016 г. ; 2016 г. – 2018 г.; 2018 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2024 г.

Проверителната комисия

Георги Николов Роев – 9 мандата

1976 г. – 1979 г.;  1979 г. -1981 г.;  1981 г. – 1984 г.;  1984 г. -1987 г.;  1987г . – 1989 г.;    2000 г. – 2003 г.;

2003 г. – 2006 г. ; 2006 г. – 2009 г.;  2009 г. – 2012 г.