• От 1964 г. до 2018 г. /54 години/ читалището е имало само 2–ма читалищни секретари, 6–ма библиотекари, 6–ма председатели.
 • Най–дългият мандат на председател е 25 години /1993 г.–2018 г./.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО:

 1. Борис Цветков Върбанов – от 1965 г. до 1976 г. – 11 години;
 2. Димитър Кулев Ковачев – от 1976 г. до 1981 г. – 6 години;
 3. Борис Цветков Върбанов – от 1981 г. до 1984 г. – 3 години;
 4. Кръстьо Иванов Киров – от 1984 г. до 1989 г. – 5 години;
 5. Димо Бонев Димов – от 1989 г. до 1993 г. – 4 години;
 6. Валентина Христова Токушева – от 1993 г. до 2018 г. – 25 години;
 7. Димитрина Колева Пипиджиева – от 2018 г.

ЧИТАЛИЩНИ СЕКРЕТАРИ:

 1. Петър Стоянов Палчев – от 1964 г. до 1991 г.- 27 години;
 2. Гинка Костадинова Тодорова – от 1991 г. до настоящия момент.

БИБЛИОТЕКАРИ:

 1. Петър Стоянов Палчев
 2. Недка Ангелова Гълчавова
 3. Величка Христова Пирева
 4. Людмила Петрова Вазарова – от 1983 г. до настоящия момент;
 5. Виолета Георгиева Хараланова – от 2011 г. до настоящия момент.

ДЪЛГОГОДИШНИ ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ