Читалищно настоятелство:

  1. Димитрина Колева Пипиджиева
  2. Дафинка Георгиева Станева
  3. Пламенка Йорданова Василева
  4. Стефан  Костадинов Русев
  5. Керана Атанасова Недкова

Проверителна комисия:

  1. Христинка Русева Петкова
  2. Иванка Стефанова Маринова
  3. Иванка Стоянова Токушева