Читалищно настоятелство:

  1. Димитрина Колева Пипиджиева
  2. Красимира Стоянова Петкова
  3. Пламенка Йорданова Василева
  4. Иванка Стоянова Токушева
  5. Керана Атанасова Недкова

Проверителна комисия:

  1. Христинка Русева Петкова
  2. Иванка Стефанова Маринова
  3. Петър Пламенов Ковачев