Библиотечната дейност е формата, чрез която читалището реализира задачата си за разширяване и обогатяване на знанията и интереса към наука, изкуство и култура у местното население.

В съзнанието си свързваме „библиотека” с мястото, откъдето можем да си вземем да прочетем книга, да потърсим специализирана литература, да разгледаме вестник или списание.

Библиотеката, в която днес влизаме, е нещо различно, нетрадиционно. Тя е модернизирана, оборудвана с компютри, предлагаща услуги, различни от тия, с които сме свикнали.

С утвърдените нови информационни  технологии ни се предостави прекрасната възможност да дадем своя принос в процеса на учене през целия живот. Благодарение на Програма “Глоб@лни библиотеки – България” през 2011г. успяхме да създадем „новата библиотека”. През месец октомври 2014г. приключи проектът по Програма „Глобални библиотеки – България”, но дейността продължава чрез Фондация „Глобални библиотеки  – България”, която е приемник на проекта.

С преместването на фонда на Детския отдел, където е и Информационния център по Програма „Глобални библиотеки – България”,   се намира  полученото по проекта оборудване – 5 компютри, софтуер, мултифункционално устройство, проектор с екран, маршрутизатор и комуникатор, тук децата успяват да преоткрият библиотеката и да я превърнат в свое любимо място. Те имат постоянен достъп до безплатен интернет, където общуват и се срещат със съмишленици на живо и във виртуалното пространство.

Но това не е всичко. В Кайнарджа има достатъчно възрастни хора, които само са слушали за компютър и Интернет. Предоставя им се възможност да получат нови знания, самочувствие на хора в крак с времето, на връзка с близките им чрез видеоконферентни разговори, изтегляне, обработване и подаване на информация по електронен път и изготвяне на документи.

Нова форма в библиотечната дейност е организирането на „Лятна библиотека” през месеците юни, юли и август, в която на  децата се предоставя възможност за участие в различни инициативи, организирани от екипа на читалището, съобразени с техните интереси и желания. Те четат, рисуват, апликират, спортуват, участват в занимателни игри, в драматизации на приказки, разучават игри от миналото, народни хора, организират детски партита и други. Читалищната библиотека не само осмисля ваканционните дни на кайнарджанските деца, предлагайки им незабравими преживявания, но и способства за личностното им изграждане –  децата усъвършенстват способностите си, получават нови познания от различни области на изкуството, стават по-сплотени, по-отговорни, придобиват умения за работа в екип.